Jak motywować pracowników z pokolenia Y

Pokolenie Y w pracy. Jakie oczekiwania mają Millennialsi? Co może zrobić pracodawca aby zdobyć lojalnego zaangażowanego pracownika?

Od pewnego czasu na rynku pracy można zauważyć zmianę pokoleniową. Każda generację łączą doświadczenia historyczne i społeczne. Pokolenia charakteryzują się wyznawaniem podobnych wartości życiowych, podobnego postrzegania świata. Od kilku lat można zauważyć wchodzące na rynek pokolenie Y (albo inaczej Millennials, Echo Boomers, Net Generation, Me-generation, urodzeni w latach 1980-1995). Pokolenie Y uważa się pokolenie nielojalne, które ciężko zaangażować w obowiązki. Tym, co różni pokolenie Y od pozostałych to inny system wartości, odmienna postawa wobec pracy, inne potrzeby i oczekiwania, poczucie osiągnięć i własne ambicje.

Millennialsi w pracy – czego oczekuje pokolenie Y?

1. Satysfakcji z wykonywanej pracy. W pracy ważne jest poczucie niezależności, szacunku i poczucie ważności swojej roli.

2. Możliwości współpracy z rówieśnikami, budowania z nimi relacji, nawiązywania przyjaźni z współpracownikami. Pokolenie Y chętnie spędza czas wspólnie poza pracą.

3. Elastycznego czasu i miejsca pracy, możliwości godzenia pracy z życiem osobistym.

4. Jasnej komunikacji i wzajemnych relacji. Zadania i cele muszą być jasne i klarowne.

5. Wynagrodzenia, które jest informacją zwrotną ze strony pracodawcy – płaca jest wyrazem wartości pracownika.

Ponadto:

Naturalne jest zjawisko określane jako job hopping, czyli częsta zmiana miejsca pracy, w przeciwieństwie do starszego pokolenia nie postrzegają pewności zatrudnienia jako cennej wartości. Millennialsi są trwale ukierunkowani na doskonalenie umiejętności, dbają o karierę zawodową, którą rozumieją jako realizację własnego planu rozwoju. Dążą do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Posiadają specyficzny stosunek do władzy, pokolenie Y chce być podziwiane, chwalone, nie akceptuje trudu.

Dane z ankiety przeprowadzonej wśród Millennialsów. Ankieta przeprowadzona przez Deloitte Millennial Survey.

Lojalność wobec pracodawcy:

 • 43% ankietowanych zmieni pracę w ciągu dwóch lat,
 • 28% ankietowanych zostanie w pracy dłużej niż 5 lat.

Najważniejsze aspekty przy wyborze pracy:

 • 63% nagrody finansowe, dodatkowe benefity,
 • 52% pozytywna atmosfera w pracy,
 • 50% elastyczność pracy (godziny, lokalizacja),
 • 48% możliwość zdobywania nowych umiejętności.

Co może zrobić pracodawca aby zdobyć zaangażowanych i lojalnych pracowników z pokolenia Y?

 1. Zrozum pokolenie Millennialsów – zrozum różnice pomiędzy pokoleniami, wdróż działania, które zaspokoją potrzeby pokolenia Y.
 2. Oferuj dodatkowe korzyści poza wypłacaniem pensji. Dokonaj analizy motywatorów swoich pracowników – czasem premia pieniężna nie jest satysfakcjonująca, a pracownicy bardziej ucieszą się z karnetu na wspólne wyjście. Może Cię zainteresować: 10 sposób na zmotywowanie pracownika.
 3. Pozwól rozwijać się Millennialsom – wysyłaj na szkolenia, kursy pozwól zdobywać nowe umiejętności, ale przede wszystkim słuchaj co mają do powiedzenia. Rzucaj wyzwania, które wymagają kreatywnych rozwiązań. Dla pokolenia Y bardzo ważne jest poczucie osiągnięcia celu i zdobywania nowych doświadczeń.
 4. Chwal przy wszystkich, zwracaj uwagę w cztery oczy. Pokolenie Y wciąż oczekuje wiadomości zwrotnej z wykonywanej pracy. Nie pozostawiaj ich samych sobie.
 5. Bądź elastyczny. Millennialsi chcą mieć jasno określone cele i zadania, jeżeli tego nie określisz nie masz szans aby praca została wykonana prawidłowo. Aby poprawnie i efektywnie wykonali zadania potrzebują elastyczności w godzinach pracy lub wyboru miejsca pracy dom/firma.
 6. Awansuj szybciej. Dawniej awans dostawało się za staż pracy. Pokolenie Y tak nie myśli – liczą się efekty ich pracy. Zastosuj drabinę zdobywania doświadczenia, dodaj kolejne poziomy stanowiska, tak aby pracownik widział, że osiąga kolejne cele.
 7. Przygotuj się na ich odejście. Pokolenie Y zmienia pracę – często. Spodziewaj się tego i weź to pod uwagę prowadząc rekrutację. Nie lekceważ tego – to się nie zmieni w najbliższej przyszłości, jeżeli chcesz zatrudniać Millennialsów na dłużej, konieczne jest dokonanie pewnych zmian.  Już teraz zmień sposób myślenia – nadchodzi pokolenie Z – będzie jeszcze trudniej o lojalnego, „długostażowego” pracownika.

Źródła – Deloitte, PwC, M.W. Kopertyńska, K. Kmiotek, Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Post na Facebooku Lepszego Hotelu: http://bit.ly/millennialsiwpracy

Dodaj komentarz