FAQ

Szkolenia personelu

1. Dla kogo są skierowane szkolenia personelu?

Szkolenia personelu hotelowego skierowane są przede wszystkim dla

pracowników recepcji hotelowej. Szkolę recepcjonistów

posiadających już doświadczenie jak i przyszłych recepcjonistów.

2. Czy szkolenie dla nowych recepcjonistów i recepcjonistów z doświadczeniem wygląda tak samo?

Nie. Szkolenie jest dostosowane do umiejętności recepcjonistów.

3. Jak długo trwa szkolenie?

Długość zależy od ilości bloków tematycznych poruszanych na

szkoleniu. Szkolenie zazwyczaj trwa od 1 do 3 dni.

4. Czy przed szkoleniem sprawdzany jest poziom wiedzy recepcjonistów?

Tak. Zazwyczaj przed szkoleniem przeprowadzam rozmowę z osobą

decyzyjną, wspólnie ustalamy, co trzeba udoskonalić. Analizuję

również opinie o hotelu lub obiekcie hotelarskim przed rozpoczęciem

szkolenia. W razie potrzeby sprawdzam jakość przeprowadzanych

rozmów telefonicznych recepcjonista – gość oraz świadczę

usługę „tajemniczy gość”.

Zewnętrzny Manager Marketingu

1. Czy muszę zdecydować się na wszystkie opcje świadczone przez Zewnętrznego Managera Marketingu?

Nie. Opcje można dostosować pod potrzebę obiektu hotelarskiego.

2. Na jak długo zawierana jest umowa obiekt hotelarski – Lepszy Hotel?

To uzależnione jest od potrzeb hotelu. Nie ma sztywnych ram

czasowych, w których obowiązuje umowa.  

3. W jaki sposób mogę sprawdzić działania ZMM?

Przesyłam statystyki wykonanych działań. Ich ilość uzależniona

jest od potrzeb zleceniodawcy.

4. Jak często publikowane są posty, np. na fanpage hotelu?

Jest to uzależnione od potrzeb obiektu hotelarskiego, jednak

najlepsze efekty przynosi publikacja co 2 dni.  

5. Skąd biorę pomysły na posty? 

Analizuję i zbieram informacje o hotelu dostępne w Internecie.

Kontaktuję się z obiektem i zbieram jak najwięcej informacji,

które mogłabym zamieścić na profilu. 

6. Czy można ingerować w umieszczane posty na Facebooku? 

Przed rozpoczęciem kampanii wysyłam do osoby decyzyjnej plan postów

do zaakceptowania. Gdy czegoś nie wiem, kontaktuję się z hotelem,

aby nie umieszczać zafałszowanych informacji.

7. Czy zleceniodawca może publikować posty podczas trwania kampanii?

Zdecydowanie polecam wtedy kontakt ze mną. Podczas trwania kampanii

analizuję publikowane posty, dbam o ich odpowiednią szatę

graficzną etc. Post oczywiście zostanie opublikowany zgodnie z

harmonogramem publikacji postów.

8. Czy istnieje wymiana barterowa?  

Tak, w niektórych przypadkach istnieje taka opcja.