szkolenia dla pracowników recepcji, szkolenia i warsztaty dla recepcjonistów

15 powodów dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników recepcji hotelowej

Dzisiaj skupię się na wartościach jakie niosą ze sobą szkolenia dla recepcjonistów. Hotele i obiekty hotelarskie działają w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Praktycznie każdy hotel wymaga wykwalifikowanych pracowników, a tych jest co raz mniej. Dlatego też jest co raz więcej firm, które organizują szkolenia dla recepcjonistów. Im lepiej wykwalifikowani pracownicy tym obiekt charakteryzuje się lepszą organizacją, efektywnością, gościnnością co w efekcie wpływa na dodatni wynik przedsiębiorstwa hotelowego.  Czy branża hotelarska jest przyjemnym miejscem do pracy? To zależy – wiele pracowników jest niezadowolonych ze swojej pracy, ponieważ spoczywają na nich obowiązki, których nie znają i muszą je wykonywać bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Szkolenia w hotelu wewnętrzne jak i zewnętrzne  są niezbędne aby recepcjonista nabrał pewności siebie i umiejętności w obsłudze gości. Od wielu lat kapitał ludzki jest uważany za kluczowy w skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w branży hotelarskiej. Dlatego bardzo istotne jest aby inwestować w zasoby ludzkie w celu poprawy konkurencyjności hotelu, jakości obsługi gości hotelowych, efektywności oraz organizacji.

szkolenia i warsztaty dla branży hotelarskiej, szkolenia dla pracowników recepcji hotelowej, praca w recepcji hotelowej

Korzyści ze szkolenia dla recepcjonistów:

1. Wzrost zadowolenia z pracy i uznanie za ważną część organizacji

Szkoleniowiec oprócz przedstawienia na czym polega praca, wypracowaniu standardów obsługi gości hotelowych uświadamia zespół recepcyjny jak ważną rolę odgrywają w całym biznesie jakim jest hotel. Trener pomaga zrozumieć ich pracę, wspólnie z zespołem wypracowują satysfakcjonujące rozwiązania bieżących problemów. Szkoleniowiec pokazuje usprawnić pracę ze recepcją, aby być w pełni zadowolonym ze swojej pracy.  Inwestowanie w rozwój pracowników sprawia, że recepcjonista czuje się ważną częścią organizacji hotelowej Zwiększa się również jego satysfakcja w pracy co sprawia, że pracownik jest bardziej zmotywowany i ukierunkowany na sukces hotelu.

2. Zachęcenie do rozwoju osobistego i wzrost pewności siebie

Decydując się na szkolenie warto wybrać takie, które zainspiruje do dalszego rozwoju. Recepcjonista po odbytym szkoleniu jest bardziej pewny siebie w pracy dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu. Wie jak zapewnić lepszą obsługę gości hotelowych. Pracownicy zyskują nie tylko nową wiedzę i umiejętności podczas szkolenia, ale również poszerzają się również ich horyzonty, patrzą na daną sytuację pod różnym kątem. To wszystko sprawia, że pracownik staje się bardziej pewny siebie i wie jak ważną rolę pełni w hotelowej organizacji.

3. Realizacja osobistych celów

Pracownicy zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności zawodowe podczas szkolenia, dzięki nabytym umiejętnościom szkolenia poszerzają również możliwości wyboru dalszej ścieżki kariery.

4. Wzrost skuteczności w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji w hotelu

Szkolenia dla recepcji pomagają skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje. Dzięki praktycznym ćwiczeniom na szkoleniach recepcjoniści mogą poznać metody rozwiązywania problemów, skarg gości. Dzięki temu wiedzą jak zareagować na daną sytuację oraz jak szybko osiągnąć równowagę wewnętrzną po trudnej sytuacji.

5. Zwiększona efektywność i poprawa organizacji za recepcją hotelową

Dzięki szkoleniu pracownicy zapoznają się ze swoimi zadaniami, zdobywają nową wiedzę i techniki, które poprawiają ich możliwości i zwiększają wydajność.

szkolenia dla recepcjonistów, szkolenia i warsztaty dla pracowników recepcji hotelowej, praca w recepcji hotelowej

Korzyści dla kierownictwa z korzystania ze szkoleń dla recepcji:

1. Wzrost konkurencyjności obiektu

Pracownicy recepcji dzięki umiejętnej obsłudze gości hotelowych, sprawiają, że goście częściej decydują się na wybór danego obiektu. Gościnna obsługa wyróżnia obiekt wśród pozostałych.

2. Wzrost liczby lojalnych gości

Ujednolicone standardy obsługi gości, które są egzekwowane przez każdego recepcjonistę, zapewniają doskonałą jakość obsługi przez cały czas działania recepcji. Goście dzięki gościnnej obsłudze i szybkiej reakcji na ewentualne trudne sytuacje chętniej wracają ponownie do obiektu.

3. Poprawa organizacji pracy za recepcją

Recepcjoniści dzięki wdrożeniu usprawnień działają efektywnie, co wpływa na jakość obsługi gości hotelowych.

4. Wzrost rentowności hotelu

Szkolenia sprzedażowe dla recepcji są niezastąpione aby przyciągnąć większą liczbę gości do hotelu. Wykorzystywanie metod up sellingu i cross sellingu oraz przygotowanie doskonałych ofert sprzedażowych wpływa na dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa.

5. Wzrost liczby pozytywnych opinii o hotelu w internecie

Goście doceniają zaangażowaną i gościnną obsługę w hotelu przyznając wysokie noty dla obiektu. Efektem jest zwiększona konkurencyjność na portalach rezerwacyjnych (np. HRS) co wpływa na zysk dla hotelu.

6. Mniejsza rotacja pracowników

Personel widzi, że inwestujesz w ich rozwój, chcesz aby rozwijali swoje umiejętności,  co wpływa na ich poczucie ważności dla organizacji.

7. Wzrost konkurencyjności na rynku pracy

Oferując swoim pracownikom rozwój poprzez szkolenia, przyciągasz wysokiej jakości pracowników – tych, którzy faktycznie chcą doskonalić swoje umiejętności.

8. Lepsze poznanie umiejętności pracowników

Podczas szkolenia trener poprzez obserwację poznaje uczestników szkolenia jest w stanie wskazać pracowników, którzy posiadają większą wiedzę i umiejętności niż pozostali członkowie zespołu. Trener pomaga wskazać recepcjonistów, którzy wyróżniają się umiejętnościami liderskimi, co może pomóc przy decyzji o awansie pracownika.

9. Poprawa komunikacji z zespołem

Szkoleniowiec może pomóc ocenić wydajność pracowników, ponadto zidentyfikowane zostają umiejętności i osobowości recepcjonistów, co wpływa na sposób komunikacji.

10. Pomoc w utrzymaniu i wypracowaniu standardów obsługi gości

W ramach szkolenia recepcjoniści zostają zapoznani z zasadami i standardami hotelu lub wspólnie z zespołem wypracowane zostaną standardy obsługi, które z powodzeniem będą utrzymywane w relacji z gośćmi hotelowymi. Hotel może utrzymać standardy obsługi i procedury panujące w obiekcie za pomocą systematycznych szkoleń.

15 powodów dlaczego szkolić recepcjonistów. szkolenia dla recepcji, warsztaty dla recepcjonistów pracujących w hotelu

Szkolenia recepcji to inwestycja w rozwój Twojego hotelu. Już teraz skontaktuj się ze mną, otrzymaj bezpłatną wycenę szkolenia oraz wstępny audyt pracy recepcjonistów!

Szkolenie recepcji jest procesem. Pracownicy pogłębiają swoją wiedzę, kształtują umiejętności oraz postawy, gdzie ważnymi elementami są nauka i doświadczenie. Recepcjoniści przychodzą do pracy z pewnymi doświadczeniami i postawami, ukształtowanymi na podstawie posiadanej wiedzy. Szkolenie dla pracowników recepcji polega na wykształceniu umiejętności, kwalifikacji przydatnych na danym stanowisku. Decydując się na szkolenie swoich pracowników ujednolicasz standard obsługi gości hotelowych. Recepcjoniści obsługują gości zgodnie ze standardami oraz metodami pracy aktualnie obowiązującymi w danym hotelu.

Jak wybrać właściwe szkolenie dla recepcjonistów?

  • Obserwuj zespół. Zdefiniuj co wymagałoby poprawy. Wyjaśnij pracownikom cele szkolenia, jakie korzyści uzyskają recepcjoniści z danego szkolenia. Ważne jest aby uświadamiać pracowników, że celem szkolenia jest zapewnienie lepszej jakości obsługi gościa oraz rozwinięcie własnych umiejętności i doskonalenie siebie. 
  • Staraj się wybrać szkolenie, które może przydać się pracownikom również poza pracą.
  • Popraw komunikację między kierownikami a recepcjonistami, dowiedz się co im się podoba, jakimi szkoleniami byliby zainteresowani. Dowiedz się również czy szkolenie spełniło ich oczekiwania, czy jest coś co wymagałoby poprawy aby ulepszyć efekty po szkoleniu. Lepsze zrozumienie potrzeb przyniesie lepsze rezultaty ze szkolenia.
  • Sama wiedza teoretyczna, nie podparta praktycznymi umiejętnościami jest w hotelarstwie mało przydatna. Specyfika pracy w recepcji wymaga umiejętności technicznych, szybkiego nawiązywania kontaktów z gośćmi hotelowymi i rozwiniętych umiejętności miękkich. Ze względu nie nieustanny kontakt z ludźmi zwróć uwagę na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone na przemian, powinny łączyć elementy techniczne z rozwijaniem umiejętności miękkich.
  • Zwróć uwagę na ćwiczenia praktyczne. Symulacje rzeczywistych sytuacji oraz poszukiwanie najefektywniejszego rozwiązania różnych sytuacji, które zdarzają się w hotelu. Poza kształceniem pożądanych zachowań, wyciągnięcia wniosków z popełnianych błędów, szkolenia zachęcają recepcjonistów do uczestnictwa w interakcji i dyskusji w grupie.

Szkolenia recepcji to inwestycja w rozwój Twojego hotelu. Już teraz skontaktuj się ze mną, otrzymaj bezpłatną wycenę szkolenia oraz wstępny audyt pracy recepcjonistów!

Opracowanie własne na podstawie własnych doświadczeń i “THE IMPORTANCE OF STAFF TRAINING IN THE HOTEL INDUSTRY”

1 komentarz

Dodaj komentarz