szkolenia dla recepcji

Klient czy gość? |Gość hotelowy definicja

Gość a klient – jaka jest różnica? Wiadomo przecież, że każdy z nich płaci za dany produkt i usługę. Czy zatem gość hotelowy nie jest jednocześnie klientem? Tak – ale nie każdy klient jest gościem. Spójrzmy na historię pochodzenia słowa hotel i gość hotelowy. Słowo hotel pochodzi od łacińskiego słowa „hospes”, które oznacza „gość, cudzoziemiec” […]